Polsko-Azjatycka Izba Turystyki
Polsko-Azjatycka Izba Turystyki
Wybierz język:
Znajdujesz się w: Polsko-Azjatycka Izba Turystyki ›› Nasze cele
Zostań członkiem PAIT
Dane Kontaktowe i zapytania
Bardzo proszę o korzystanie z formy e-mail: Artur.Piszczek@p-ait.pl lub z formularza zapytania który znajdziecie Państwo w zakładce: www.p-ait.pl/pl/kontakt
Telefonicznie udzielamy jedynie krótkich odpowiedzi prosząc o dokładne opisanie tematu w e-mailu.
Comiesięczne spotkanie Członków Izby
Przypominam, że spotkania Izby odbywają się regularnie:
W każdy ostatni piątek miesiąca: 15:00-17:00
Zapraszamy na spotkanie wszystkich zainteresowanych
Biegły Sądowy: Turystyka
Nasz dobry partner
Biuro Podróży WADI "Na wschód"

tablica_2.jpg
KONTAKT I PYTANIA
(+48) 509 322 665
Przedstawiciel Izby
Artur PISZCZEK
Zaloguj się

Dołącz do nas na Facebook
Polsko - Azjatycka Izba Turystyki
Polish - Asian Chambers of Tourism

Polsko - Azjatycka Izba Turystyki, jest organizacją zrzeszającą w niej osoby fizyczne będące przedsiębiorcami z branży turystycznej i około turystycznej w zakresie ich działalności w dziedzinie turystyki, zrzeszająca osoby fizyczne mające swoja siedzibę na terenie RP lub kontynencie azjatyckim w  takich krajach jak: Afganistan, Arabia Saudyjska, Armenia, Azerbejdżan, Bahrajn, Bangladesz, Bhutan, Birma, Brunei, Chińska Republika Ludowa, Cypr, Filipiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Izrael, Japonia, Jemen, Jordania, Kambodża, Katar, Kazachstan, Kirgistan, Korea Południowa, Korea Północna, Kuwejt, Laos, Liban, Malediwy, Malezja, Mongolia, Nepal, Oman, Pakistan, Rosja, Singapur, Sri Lanka, Syria, Tadżykistan, Tajlandia, Timor Wschodni, Turcja, Turkmenistan, Uzbekistan, Wietnam, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz krajów które na tym terytorium mogłyby powstać w wyniku podziału, połączenia lub zmiany swojej nazwy dotychczasowej.

NASZE CELE

Podstawowym celem
i zadaniem Izby jest ochrona, obrona praw, dóbr osobistych i reprezentowanie interesów przedsiębiorców branży turystycznej w tym gospodarczych, przedsiębiorców branży turystycznej wobec organów władzy i administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego, gospodarczego, zawodowego, związków zawodowych lub innych organizacji, w tym społecznych, gospodarczych lub zawodowych.
Do celów i zadań Izby należy także:
1) oddziaływanie na projektowanie, tworzenie i/lub stosowanie przepisów prawa dotyczącego interesów przedsiębiorców branży  turystycznej,
2) popularyzowanie i promowanie roli, zadań i działalności przedsiębiorców branży turystycznej,
3) wypracowanie i propagowanie standardów działalności przedsiębiorców branży turystycznej, w tym etycznych, dobrych praktyk, wzorów,
4) umacnianie publicznego zaufania i wizerunku przedsiębiorców branży turystycznej,
5) kształtowanie i usprawnianie relacji pomiędzy przedsiębiorcami branży turystycznej, a regulatorami rynku usług turystycznych i innymi podmiotami operującymi na rynku usług turystycznych lub jego otoczeniu oraz klientami.
6) znoszenia barier w turystce międzynarodowej, między Polską a krajami kontynentu Azjatyckiego.
7) popularyzowanie ruchu turystycznego dotyczącego wymiany turystycznej miedzy Polską a krajami kontynentu azjatyckiego.
8) reprezentowanie interesów gospodarczych swoich członków,
9) udzielanie pomocy, porad, wsparcia swoim członkom (w tym organizacyjnego, prawnego, merytorycznego), organizowanie współpracy między nimi i wspieranie ich inicjatyw gospodarczych,
10) obrona godności, praw i interesów gospodarczych swoich członków,
11) przyczynianie się do rozwoju turystyki: polsko-azjatyckiej
12) organizowanie działań i współdziałanie w przedsięwzięciach zapewniających materialne warunki rozwoju gospodarki turystycznej oraz jej doskonalenie,
13) podnoszenie poziomu i kultury obsługi turystów,
14) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w turystyce,
15) wspieranie oraz organizowanie kształcenia kadr dla turystyki,
16) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej oraz organizowanie wystaw i wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Izby,
17) wykonywanie zadań promujących wymianę turystyczną obywateli polskich do Azji i obywateli krajów azjatyckich do polski
18) delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo – opiniodawczych w sprawach turystyki.

Członkiem może być przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium jednego z państw krajów kontynentu azjatyckiego będący: organizatorem turystyki, pośrednikiem turystyki, agentem turystycznym, pilotem wycieczek, hotelarzem lub przewoźnikiem lotniczym, kolejowym, autokarowym, morskim,  w rozumieniu przepisów miejscowych z takich krajów jak: Afganistan, Arabia Saudyjska, Armenia, Azerbejdżan, Bahrajn, Bangladesz, Bhutan, Birma, Brunei, Chińska Republika Ludowa, Cypr, Filipiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Izrael, Japonia, Jemen, Jordania, Kambodża, Katar, Kazachstan, Kirgistan, Korea Południowa, Korea Północna, Kuwejt, Laos, Liban, Malediwy, Malezja, Mongolia, Nepal, Oman, Pakistan, Rosja, Singapur, Sri Lanka, Syria, Tadżykistan, Tajlandia, Timor Wschodni, Turcja, Turkmenistan, Uzbekistan, Wietnam, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz krajów, które na tym terytorium mogłyby powstać w wyniku podziału, połączenia lub zmiany swojej nazwy dotychczasowej.
Członkiem wspierającym może być też osoba fizyczna, zainteresowana działalnością Izby, która zobowiązała się do świadczenia na rzecz Izby pomocy rzeczowej, doradczej lub merytorycznej i finansowej.

NASI PARTNERZY
stat4u