Polsko-Azjatycka Izba Turystyki
Polsko-Azjatycka Izba Turystyki
Wybierz język:
Znajdujesz się w: Polsko-Azjatycka Izba Turystyki ››
Zostań członkiem PAIT
Dane Kontaktowe i zapytania
Bardzo proszę o korzystanie z formy e-mail: Artur.Piszczek@p-ait.pl lub z formularza zapytania który znajdziecie Państwo w zakładce: www.p-ait.pl/pl/kontakt
Telefonicznie udzielamy jedynie krótkich odpowiedzi prosząc o dokładne opisanie tematu w e-mailu.
Comiesięczne spotkanie Członków Izby
Przypominam, że spotkania Izby odbywają się regularnie:
W każdy ostatni piątek miesiąca: 15:00-17:00
Zapraszamy na spotkanie wszystkich zainteresowanych
Biegły Sądowy: Turystyka
Nasz dobry partner
Biuro Podróży WADI "Na wschód"

tablica_2.jpg
KONTAKT I PYTANIA
(+48) 509 322 665
Przedstawiciel Izby
Artur PISZCZEK
Zaloguj się

Dołącz do nas na Facebook
30
GRUDZIEŃ
Comiesięczne Zebranie Piątkowe członków Izby: Grudzień
Ze względu na okres Noworoczno-Sylwestrowy, spotkanie 30.12.2016 członków Polsko-Azjatyckiej Izby Turystyki przenosimy na miesiąc: Styczeń.
20
GRUDZIEŃ
Odpowiedź z Ministerstwa Sportu i Turystyki: państwa Europejskie i pozaEuropejskie

MINISTRERSTWO                                                                Warszawa, 19 grudnia 2016 r
SPORTU I TURYSTYKI
Departament Turystyki
DT-II/024/6/2016/55/1
UNP:2016-91954

Pan
Artur Piszczek
Polsko-Azjatycka Izba Turystyki

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na email z dnia 17 listopada 2016 r., w związku z prośbą o opinię, w jaki sposób interpretować takie określenia, jak: państwa pozaeuropejskie” i „państwa europejskie”, zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25listopada 2016r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (Dz.u. poz. 1900) odpowiadam, co następuje.

Analogiczne określenia zostały użyte w treści rozporządzeń Ministra Finansów1, na potrzeby określenia wysokości składek w przypadku ustalania minimalnej sumy zabezpieczenia finansowego w formie gwarancji bankowej i ubezpieczeniowych oraz umowy ubezpieczeniowej na rzecz klientów na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w I filarze zabezpieczeń finansowych. W opinii Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki przy interpretacji ww. określeń należy brać pod uwagę położenie geograficzne danego kraju lub terytorium. Przy  czym, przy rozgraniczeniu terytoriów poszczególnych krajów należących jednocześnie do Europy i Azji oraz Europy i Afryki, wobec różnic w podglądach naukowych na ww. rozgraniczenia, w opinii Departamentu Turystyki należy uwzględnić granice poszczególnych kontynentów przyjmowane przez Międzynarodową Unię Geograficzną2.

W świetle powyższego np. Wyspy Kanaryjskie położone na Oceanie Atlantyckim na północny-zachód od wybrzeży Afryki należy zaliczyć do terytorium krajów pozaeuropejskich pomimo, że administracyjnie wyspy te należą do Hiszpanii. Decydujące powinno być bowiem kryterium celowościowe, zgodnie z którym wysokość zabezpieczenia finansowego i składki na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego powinna być dostosowana do stopnia ryzyka, z jakim wiąże się dany zakres działalności prowadzonej przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego, oraz od wysokości kosztów ewentualnego sprowadzenia turystów do kraju w przypadku niewypłacalności danego organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.

W opinii Departamentu Turystyki MSiT, pomimo że w obecnie obowiązujących: ww. rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki oraz ww. rozporządzeniach Ministra Finansów odstąpiono od bezpośredniego wskazania nazw państw oraz terytoriów na rzecz rozróżnienia m.in. na terytorium państw europejskich i pozaeuropejskich, należy zastosować wyłączenie Gruzji, jako również części azjatyckiej Rosji, Kazachstanu i Turcji z terytorium państw europejskich, analogicznie do wyłączenia Wysp Kanaryjskich (które geograficznie są zaliczane do Afryki) z terytorium Królestwa Hiszpanii.

Biorąc pod uwagę powyższe pragnę nadmienić, iż wskazane wyjaśnienia mają charakter informacyjny i nie stanowią obowiązującej wykładni przepisów prawa.

DYREKTOR
Departamentu Turystyki
Joanna Jędrzejewska-Debortoli
 
1 – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2013 r.w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymagane w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz.U. poz.511)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz.U poz. 510 z późn. zm.).
25
LISTOPAD
Comiesięczne Zebranie Piątkowe członków Izby: Listopad
25.11.2016 roku odbyło się zebrania członków Polsko-Azjatyckiej Izby Turystyki, było to co miesięczne zebranie w ostatni Piątek miesiąca. To zebranie było już ostatnim spotkaniem Członkiń i Członków naszej Izby w roku 2016, ze względu na okres sylwestrowy zebranie w grudniu odwołano.

Głównymi tematami naszego spotkania były:

- Kontrowersje i pytania odnośnie przepisów dotyczących Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego,
- Sytuacja w branży turystycznej w aspekcie ostatnich wydarzeń w Europie,
- Próby przewidywania sytuacji ruchu turystcyznego w 2017 roku,
- Złożono sobie symbolczne życzenia świąteczne, noworoczne, prawosławne...
 
Szczególnie Turystyczny Fundusz Gwarancyjny wywołał liczne, dyskusje i rozmowy. Jego wprowadzenie wywołuje duży sceptycyzm co do potrzeby i konieczności takiego rozwiązania. Z dużym zaciekawieniem czekamy też na oficjalną odpowiedź Ministerstwa Sportu i Turystyki, na zadane przez naszą Izbę pytanie, odnośnie interpretacji zwrotów:
- Państwa Europejskie,
- Państa PozaEuropejskie.
Wyrażono też niepokój co do wzrostu cen wycieczek w związku z nowymi kosztami tj. TFG i obawą o konkurencyjność polskich Touroperatorów w stosunku do cen wycieczek Touroperatorów z Czech, Słowacji i Niemiec.
 
Następne spotkanie wyznaczono już na nowy rok, a dokłądnie na datę: 27.01. 2017
NASI PARTNERZY
stat4u