Polsko-Azjatycka Izba Turystyki
Polsko-Azjatycka Izba Turystyki
Wybierz język:
Znajdujesz się w: Polsko-Azjatycka Izba Turystyki ››
Zostań członkiem PAIT
Dane Kontaktowe i zapytania
Bardzo proszę o korzystanie z formy e-mail: Artur.Piszczek@p-ait.pl lub z formularza zapytania który znajdziecie Państwo w zakładce: www.p-ait.pl/pl/kontakt
Telefonicznie udzielamy jedynie krótkich odpowiedzi prosząc o dokładne opisanie tematu w e-mailu.
Comiesięczne spotkanie Członków Izby
Przypominam, że spotkania Izby odbywają się regularnie:
W każdy ostatni piątek miesiąca: 15:00-17:00
Zapraszamy na spotkanie wszystkich zainteresowanych
Biegły Sądowy: Turystyka
Nasz dobry partner
Biuro Podróży WADI "Na wschód"

tablica_2.jpg
KONTAKT I PYTANIA
(+48) 509 322 665
Przedstawiciel Izby
Artur PISZCZEK
Zaloguj się

Dołącz do nas na Facebook
20
GRUDZIEŃ
Odpowiedź z Ministerstwa Sportu i Turystyki: państwa Europejskie i pozaEuropejskie

MINISTRERSTWO                                                                Warszawa, 19 grudnia 2016 r
SPORTU I TURYSTYKI
Departament Turystyki
DT-II/024/6/2016/55/1
UNP:2016-91954

Pan
Artur Piszczek
Polsko-Azjatycka Izba Turystyki

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na email z dnia 17 listopada 2016 r., w związku z prośbą o opinię, w jaki sposób interpretować takie określenia, jak: państwa pozaeuropejskie” i „państwa europejskie”, zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25listopada 2016r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (Dz.u. poz. 1900) odpowiadam, co następuje.

Analogiczne określenia zostały użyte w treści rozporządzeń Ministra Finansów1, na potrzeby określenia wysokości składek w przypadku ustalania minimalnej sumy zabezpieczenia finansowego w formie gwarancji bankowej i ubezpieczeniowych oraz umowy ubezpieczeniowej na rzecz klientów na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w I filarze zabezpieczeń finansowych. W opinii Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki przy interpretacji ww. określeń należy brać pod uwagę położenie geograficzne danego kraju lub terytorium. Przy  czym, przy rozgraniczeniu terytoriów poszczególnych krajów należących jednocześnie do Europy i Azji oraz Europy i Afryki, wobec różnic w podglądach naukowych na ww. rozgraniczenia, w opinii Departamentu Turystyki należy uwzględnić granice poszczególnych kontynentów przyjmowane przez Międzynarodową Unię Geograficzną2.

W świetle powyższego np. Wyspy Kanaryjskie położone na Oceanie Atlantyckim na północny-zachód od wybrzeży Afryki należy zaliczyć do terytorium krajów pozaeuropejskich pomimo, że administracyjnie wyspy te należą do Hiszpanii. Decydujące powinno być bowiem kryterium celowościowe, zgodnie z którym wysokość zabezpieczenia finansowego i składki na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego powinna być dostosowana do stopnia ryzyka, z jakim wiąże się dany zakres działalności prowadzonej przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego, oraz od wysokości kosztów ewentualnego sprowadzenia turystów do kraju w przypadku niewypłacalności danego organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.

W opinii Departamentu Turystyki MSiT, pomimo że w obecnie obowiązujących: ww. rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki oraz ww. rozporządzeniach Ministra Finansów odstąpiono od bezpośredniego wskazania nazw państw oraz terytoriów na rzecz rozróżnienia m.in. na terytorium państw europejskich i pozaeuropejskich, należy zastosować wyłączenie Gruzji, jako również części azjatyckiej Rosji, Kazachstanu i Turcji z terytorium państw europejskich, analogicznie do wyłączenia Wysp Kanaryjskich (które geograficznie są zaliczane do Afryki) z terytorium Królestwa Hiszpanii.

Biorąc pod uwagę powyższe pragnę nadmienić, iż wskazane wyjaśnienia mają charakter informacyjny i nie stanowią obowiązującej wykładni przepisów prawa.

DYREKTOR
Departamentu Turystyki
Joanna Jędrzejewska-Debortoli
 
1 – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2013 r.w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymagane w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz.U. poz.511)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz.U poz. 510 z późn. zm.).
25
LISTOPAD
Comiesięczne Zebranie Piątkowe członków Izby: Listopad
25.11.2016 roku odbyło się zebrania członków Polsko-Azjatyckiej Izby Turystyki, było to co miesięczne zebranie w ostatni Piątek miesiąca. To zebranie było już ostatnim spotkaniem Członkiń i Członków naszej Izby w roku 2016, ze względu na okres sylwestrowy zebranie w grudniu odwołano.

Głównymi tematami naszego spotkania były:

- Kontrowersje i pytania odnośnie przepisów dotyczących Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego,
- Sytuacja w branży turystycznej w aspekcie ostatnich wydarzeń w Europie,
- Próby przewidywania sytuacji ruchu turystcyznego w 2017 roku,
- Złożono sobie symbolczne życzenia świąteczne, noworoczne, prawosławne...
 
Szczególnie Turystyczny Fundusz Gwarancyjny wywołał liczne, dyskusje i rozmowy. Jego wprowadzenie wywołuje duży sceptycyzm co do potrzeby i konieczności takiego rozwiązania. Z dużym zaciekawieniem czekamy też na oficjalną odpowiedź Ministerstwa Sportu i Turystyki, na zadane przez naszą Izbę pytanie, odnośnie interpretacji zwrotów:
- Państwa Europejskie,
- Państa PozaEuropejskie.
Wyrażono też niepokój co do wzrostu cen wycieczek w związku z nowymi kosztami tj. TFG i obawą o konkurencyjność polskich Touroperatorów w stosunku do cen wycieczek Touroperatorów z Czech, Słowacji i Niemiec.
 
Następne spotkanie wyznaczono już na nowy rok, a dokłądnie na datę: 27.01. 2017
17
LISTOPAD
Pytanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki

W związku z licznymi kontrowersjami jakie wywołuje temat: Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, postanowiliśmy zwrócić się do Ministerstwa Sportu i Turystyki o wyjaśnienie pojęć: Państwa Europejskie, Państwa PozaEuropejskie. Wprowadzone przepisy nie definiują tego zagadnienia a ma to znaczenie w przypadku kilku Państ dokąd organizowane sa wycieczki przez naszych członków izby.

Treść zapytania e-mail:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa
tel. (22) 2443 264, fax. (22) 2443 255

Dzień Dobry,

W związku z zapowiadanym wprowadzeniem stosownego rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego,
zwracamy się z prośbą o rzeczowe i prawne wytłumaczenia takich określeń jak:
- państwa europejskich,
- państwa pozaeuropejskich,
gdyż, takie określenia pojawiają się w projekcie w/w rozporządzenia.

Proszę o określenie jakie państwa?, terytoria? należy uznać za "państwa europejskie", a jakie za "państwa pozaeuropejskich"?
Na podstawie jakich przepisów prawa (DZ.U. Rozporządzeń, Dyrektyw UE, itp.), należy rozgraniczać podział terytorialny danego Państwa?
Jakimi wytycznymi należy się kierować podczas określania terytorium Europejskiego, PozaEurpejskiego?
Czy mają tu zastosowanie dane geograficzne, polityczne, zwyczajowe, podczas określania terytorium Europejskiego, PozaEurpejskiego?
Jak należy traktować państwa mające swoje terytorium na 2 kontynentach?
Jak należy dokładnie traktować takie państwa jak:
- Rosja (państwo leżące częściowo w Azji i częściowo w Europie),
- Turcja (państwo leżące częściowo w Azji i częściowo w Europie),
- Gruzja (państwo leżące w Azji? czy w Europie?),
- Kazachstan (państwo leżące częściowo w Azji i częściowo w Europie).

Bardzo proszę o odpowiedź na przedstawione zagadnienie, ponieważ w przypadku wielu touroperatorów jest to istotna kwestia.

Z wyrazami szacunku

Artur PISZCZEK
Przedstawiciel
Polsko-Azjatycka Izba Turystyki
www.p-ait.pl

‹‹ poprzednia -   1  2  3  4  5   - następna ››
NASI PARTNERZY
stat4u